THE INTERNATIONALE

free counters
COUNTER THE INTERNATIONALE INI MULA BEROPERASI PADA 17 DECEMBER 2009

AHLI KELAB SOSIALIS HIJAU

JIKA PAS JOIN UMNO ADAKAH ANDA AKAN

PANAS !! Nantikan siri-siri Pendedahan Jahat Mereka

Rabu, 4 November 2009

Perbahasan Terhadap Belanjawan 2010- Dr Jeyakumar (PSM) Sg Siput

Perbahasan Terhadap Belanjawan 2010

2hb November 2009

DR. JEYAKUMAR DEVARAJ - AHLI PARLIMEN SUNGAI SIPUT

Terima kasih Tan Sri Yang Di Pertua

Saya amat kecewa dengan Belanjawan yang telah dibentangkan oleh YAB Perdana menteri pada Jumaat 23hb Oktober 2009 kerana walaupun Perdana Menteri berkata Kerajaan prihatin pada rakyat dan Slogannya adalah “rakyat didahulukan”, malangnya Belanjawan ini mengandungi beberapa dasar makro yang tentu akan memberi tekanan yang teruk pada rakyat kita.

Suatu antara dasar yang akan memudaratkan rakyat biasa ialah polisi bergantung pada FDI (Pelabur asing) untuk menjana perkembangan ekonomi kita. Marilah kita bersama-sama menganalisa perkara ini

Bagaimanakah kita boleh menarik lebih banyak FDI ke Malaysia. Bagaimana kita dapat menangani persaingan hebat antara Negara-negara di rantau ini untuk pelabur asing. Untuk Berjaya dalam persaingan untuk FDI dan Pelabur Asing kerajaan Malaysia telah melaksanakan tiga perkara untuk menjamin pelabur asing dapat untung lumayan daripada investmnent mereka di Malaysia.

Satu adalah gaji rendah untuk pekerja di Malaysia

Yang kedua adalah langkah-langkah untuk melemahkan Kesatuan Kesatuan Sekerja . Dan yang ketiga adalah untuk memastikan undang-undang perhubungan perusahaan dilonggarkan atau tidak dikuatkuasakan

Mengikut dasar ini, kerajaaan kita telah membawa masuk lebih daripada 3 juta pekerja asing supaya gaji pekerja biasa di Malaysia terus ditekan ke tahap rendah. Pada masa ini pendapatan bulanan pekerja kilang di Sg Siput hanya RM 450 sebulan – jika tak buat over-time. Ini bukan suatu gaji yang boleh menanggung keperluan sesebuah keluarga. Ini lebih merupakan pocket money sahaja. Tetapi kita mengkekalkan gaji rendah kerana mahu mesra pada pelabur asing. Keraajan kita enggan membawa suatu akta gaji minima.

Suatu lagi pendekatan yang telah pun diambil oleh kerajaan kita untuk menarik lebih banyak FDI adalah usaha untuk mengurangkan perlindungan yang wujud untuk para pekerja kita. Undang-undang yang memberi perlindungan pada para pekerja telah dan sedang dilonggarkan. Umpamanya Seksyen 30 dalam Akta Perhubungan Perusahaan berkaitan ganti rugi untuk seorang pekerja yang dibuang kerja telah diubah. Dulu seorang pekerja yang dimangsakan dan dibuang kerja berhak dapat bayaran ganti rugi untuk tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan perbicaraan kes beliau. Jika ini ambil 6 tahun pekerja diberi pampasan untuk tempoh 6 tahun. Tetapi dengan perubahan baru tempoh 24 bulan telah ditetapkan sebagai tempoh maxima untuk tuntutan ganti rugi pekerja yang dibuang kerja walaupun dia dapat membuktikan di Mahkamah bahawa beliau telah dimangsakan.

.

Perubahan Seksyen 30 telah menjadikannya lebih senang untuk para majikan menghakis pemimpin-pemimpin pekerja yang berani mengemukakan masalah pekerja. Oleh ini kekuatan kesatuan pekerja telah dikurangkan

Keengganan Menteri Sunber Manusia untuk merujuk kes ke Mahkamah Perusahaan merupakan suatu lagi langkah yang diambil untuk mematahkan usaha pekerja kita untuk keadilan di tempat kerja. Pada masa ini hampir 75% daripada semua kes yang dirujuk kepada Menteri Sumber Manusia tidak dibenarkan dibawa ke Mahakamah Perusahaan

Inilah antara langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan kita dalam usaha mereka menarik lebih banyak FDI ke Negara kita. Tuan Yg Di Pertua, kesimpulannya - kerajaan kita sedang menggadaikan kebajikan pekerja kita dalam usaha untuk menarik pelabur asing ke Malaysia.

Inilah sebabnya saya terasa kecewa Tuan Yg Dipertua. Slogan nya sedap. Sebagai seorang sosialis saya juga suka dengar slogan seperti ini. “Rakyat didahulukan”. Tetapi cakap tak serupa bikin. Apa yang nak dibikin ini akan menyusahkan rakyat biasa di Negara kita .

Satu lagi kaedah yang dipakai oleh kerajaan kita untuk menarik FDI ke Malaysia adalah untuk meliberalisasikan ekonomi kita.

Tuan Yg Di Pertua, saya terima bahawa liberalisasikan ekonomi boleh menjana pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi kesannya bukan seragam untuk keseluruhan rakyat negara. Lapisan atasan akan menikmati kebaikannya manakala lapisan-lapisan sederhana dan miskin akan menghadapi kesulitan akibat polisi meliberalisasikan ekonomi.

Segelintir orang yang berpelajaran mungkin akan dapat kerja dengan gaji dan terma yang baik dengan syarikat asing yang datang melabur di Malaysia. Segelintir syarikat yang ada connection baik mungkin akan dapat beruntung oleh kerana penjanaan ekonomi yang dibawa oleh polisi liberalisasi. Tetapi lapisan masyarakat yang berbendapatan rendah dan sederhana akan mengalami kemerosotan dalam kualiti hidup mereka.

Tuan Yg Di Pertua, izinkan saya sentuh beberapa perkara spesifik dalam Belanjawan 2010 untuk menghuraikan mengapa saya berkata rakyat akan dirugikan oleh dasar liberalisasi yang terkandung dalam belanjawan ini.

Suatu antaranya adalah Polisi Pelancongan kesihatan

- Kita semua tahu 70% daripada rakyat kita masih pergi ke hosp kerajaan untuk rawatan in-patient.

- Kita juga sedar bahawa brain drain adalah antara masalah yang serius untuk hosp-hosp awam kita. Hanya tertinggal 30% daripada doctor pakar di hosp-hospital kerajaan

- Kita juga sedar bahawa suatu masalah pokok di hospital-hospital kerajaan adalah kekurangan pakar perubatan

- Bolehkah sesiapa nafikan bahawa perkembangan pelancongan kesihatan akan menjana pertumbuhan hosp swasta, dan ini akan mempercepatkan penghijarahan doctor pakar daripada Awam ke Swasta.

Tetapi ini yang ingin dilakukan oleh kerajaan kita.

Polisi pelancongan kesihatan mendahulukan kepentingan siapa Tuan Yg Di Pertua. Rakyat di dahulukan ataupun GLC-GLC yang mengendalikan hosp-hosp swasta?

Isu yang kedua adalah Dasar Penswastaan. Perdana Menteri kita telah menyatakan dalam belanjawan bahawa “Kerajaan akan mengurangkan secara beransur-ansur penglibatannya dalam aktiviti ekonomi yang bersaing dengan sector swasta. Kerajaan akan menswastakan syarikat di bawah Kementerian Kewangan dan agensi kerajaan yang berdaya maju”. ” .

Saya ingin memperingatkan Dewan ini bahawa Institut Jantung Negara juga salah suatu syarikat di bawah Kementerian Kewangan yang berdaya maju. Walaupun nama-nama syarikat yang akan diswastakan di bawah polisi ini tidak dinyatakan, kita tidak boleh lupa bahawa tahun lalu IJN hampir diswastakan kepada Sime Darby secara-cara tergesa-gesa. Sime Darby sekarang mempunyai Hospital Swasta dengan Unit Cardiology yang terbesar di sector swasta. Jika Sime Darby dapat menguasai unit cardiology terbesar dan terbaik di sector awam juga, cantik sangat keadaan Sime Darby – monopoli dalam bidang cardiology.

Jika ini berlaku kepentingan siapa didahulukan? Rakyat biasa ataupun Sime Darby? Kepentingan Yang Berhormat yang berada di sini juga terjejas sekiranya penswastaan IJN berlaku apalagi pengundi biasa kita?

Perkara ketiga yang saya ingin sentuh adalah regim cukai negara kita. Dalam Belanjawan 2010, cukai terhadap individu yang kaya telah dikurangkan 1% ke 26%. Mungkin orang ramai akan ingat 1% sahaja. Bukan masalah yang besar.

Tetapi kita mesti menyedari bahawa kadar cukai terhadap lapisan kaya dan kaum korporat telah diturunkan beransur-ansur dalam tempoh dua puloh tahun yang lalu. Pada tahun 1988, cukai syarikat adalah 40%. Sekarang hanya 26% sahaja..

Tuan Yg Pertua, sesebuah kerajaan memerlukan pendapatan untuk menguruskan pentadbiran Negara, pembekalan kemudahan asas untuk rakyat dan sebagainya. Persoalannya adalah - Dari Manakah dana perbelanjaan ini? Daripada lapisan kaya dan kaum korporat ataupun diperas daripada rakyat biasa?

Dasar kerajaan kita untuk bermesra pada kaum korporat ataupun untuk terus “business friendly” telah melahirkan strategi memindahkan beban cukai daripada lapisan kaya kepada rakyat biasa. Strategi ini sedang dilaksanakan - 40% ke 26%.

Dalam Belanjawan 2010 Perdana Menteri telah berkata “Kerajaan adalah dalam peringkat akhir kajian perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST)”

Izinkan saya merujuk pada anggapan jurucakap lapisan kaya. Ini dipetikkan daripada m/s 9 Biznews pada 29/10/09. Saya baca

The Goods and Services Tax will stabilize the government’s finances in the long run says Ernest & Young. XX, one of it’s partners suggested that the strategy would be to start low and pull up the rate every few years. As in most countries with the GST in place, a reduction in corporate and personal tax will follow suit he said.”

Kepentingan siapa didahulukan dalam perkara ini Tuan Yg di Pertua? Rakyat biasa atau pun lapisan kaya. Tetapi slogan cantik bukan?

Tuan Yg Di pertua pengalaman Negara-negara lain yang memeluk pendekatan meliberalisasikan ekonomi menunjukkan dengan jelas bahawa polisi-polisi neoliberal akan

- Membawa kemerosotan dalam pendapatan dan taraf hidup untuk 60% rakyat dalam masyarakat itu

- Merosotkan Gini coef Negara itu. Pengagihan pendapatan Negara akan menjadi lebih tidak adil.

- Menjejaskan kestabilan bekalan dan harga barangan keperluan asas termasuk bahan makanan

Dan 20% yang termiskin akan mengalami kesan yang teruk sekali.

Tuan Yg Di Pertua, saya ingin membawa perhatian Dewan kepada suatu article bertajuk “India Story is back as foreign money pours in” yang terkandung di New Straits Times pada 19hb Oktober 2009. Izinkan saya membaca beberapa keratan daripada article ini.

Foreign investors have been racing to put their money in Asia’s third-largest economy drawn by a slew of upbeat economic indicators.

The benchmark Sensex index is already up nearly 80% so far this year – ranking it among the top 10 performers globally – as foreign investors have pumped in US $ 13.6 billion into stocks.

Corporate profits are expected to log an average 23% growth this fiscal year.”

Dalam m/s 17 surat khabar yang sama pada hari yang sama ada suatu artikel lagi bertajuk “It’s the stick for India as it gets tough on Naxals”. Artikel kedua ini berbunyi begini –

A fierce battle is raging between the Manmohan Singh government and the votaries of Mao Zedong.

The Naxals’ rise has been phenomenal in the last 5 years. Attempts to build roads and set up industries have fuelled resistance. Poor handling has stirred conflicts.

One government estimate suggests the extremists have pockets of influence in 20 states. Extremist violence affects 223 of India’s 625 districts.”

Adakah dua perkara ini berasingan dan tidak kena mengena satu sama lain?

On one side kita dapati untung korporat yang lumayan dan kemasukan FDI yang hebat. Pada bahagian yang lain kita dapati pemberontakan petani miskin yang dipimpin oleh guerilla Naxalit.

Pada tangkapan saya, dua perkara ini adalah sangkut paut. Peminggiran lapisan-lapisan miskin oleh pendekatan neo-liberal yang sedang diambil oleh kerajaan India adalah sebab utama kumpulan seperti Naxalit dapat sokongan sehingga sekarang Perdana Menteri Indian sendiri telah menafsirkan tekanan Naxalit sebagai cabaran terbesar untuk Negara India.

Kita tidak ada pemberontakan bersenjata di Malaysia. Tetapi kita boleh nampak gejala-gejala peminggiran di masyarakat kita juga dalam bentuk fenomena Mat Rempit dan fenomena geng-geng pemuda India.

Hakikatnya Tuan Yg Di Pertua ia-lah kesaksamaan social adalah penjamin keamanan sesebuah masyarakat. Jika corak pembangunan menekan dan menyusahkan lapisan-lapisan bawah, maka perasaan marah dan benci akan menimbul di kalangan rakyat terutamanya antara pemuda kita. Dan slogan-slogan manis seperti rakyat didahulukan tidak boleh membendung perasaan marah ini.

Caranya untuk mengatasi masalah jenayah di masyarakat kita bukan dengan mengadakan lebih ramai anggota polis untuk menangkap dan lebih banyak penjara untuk menahan orang. Caranya adalah untuk melaksanakan suatu dasar pembangunan yang mesra rakyat – di mana gaji pekerja biasa adalah di tahap munasabah dan kemudahan asas sesebuah keluarga dapat diperolehi dengan pendapatan ini. Hanya begini perasaan solidariti kemasyarakatan dapat dipupuk dan perasaan ini adalah bendung yang terbaik untuk jenayah.

Kita ada ramai orang pakar ekonomi di Kementerian Kewangan dan di EPU. Saya tidak faham bagaimana mereka yang cerdek ini menyokong suatu pendekatan yang akan menyusahkan rakyat kita. Pada para pakar dan perancang ekonomi di EPU dan Kem Kewangan saya ingin mengesyorkan - tolonglah rujuk pada kesan polisi neolibealaisasi terhadap Gini Coeff di Negara-negara di Afrika dan Amerika Selatan. Juga rujuk pada kesan polisi neoliberal terhadap pembekalan makanan di Haiti, Colombia dan Mesir.

Suatu artikel yang mengandungi kritikan yang baik terhadap polisi neoliberal adalah article bertajuk The Bolivarian Alternative dalam majallah Monthly Review September 2009. Majallah ini boleh di dapati di Librari Parliamen, dan saya harap pakar ekonomi dalam EPU dan Kem Kewangan akan ambil sedikit masa untuk membaca analisa En Martin Hart-Landsberg.

Tuan yang dipertua, saya setuju 100% dengan PM bahawa rakyat harus didahulukan. Tetapi ini tidak akan berlaku dalam suatu rancangan pembangunan yang utamakan keuntungan kaum korporat.

Itulah sebabnya saya kecewa – cogan kata sahja yang cantik. Tetapi dasar-dasar pembangunan akan menekan dan menyusahkan rakyat kita. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat kita akan dijadikan lebih merunsing oleh Belanjawan ini


Maaf! Saya tidak dapat menyokong!

Terima kasih.

Tiada ulasan: